Hội những người có nhóm máu hiếm Rh - Rhesus factor
GIVING = LIVING

Một giọt máu - Triệu tấm lòng

Chia sẻ, đồng cảm và giúp đỡ

Nội quy

Tại đây bạn có thể gửi bài chia sẻ tới cộng đồng về sức khỏe, những kinh nghiệm hay lời khuyên và đặc biệt là các vấn đề liên quan tới nhóm máu hiếm.

Các bài chia sẻ tại đây gồm các quy tác nhỏ như sau:

  • + Bài viết sẽ được kiểm duyệt trức khi được hiển thị trên website
  • + Chỉ chia sẻ các bài viết liên quan tới sức khỏe, về nhóm máu.
  • + Bạn có thể đăng hình ảnh với kích thước không được vượt quá 500KB.
  • + Bạn có thể chỉnh sửa, ẩn và xóa bài viết trong Profile của bạn.

Đăng bài chia sẻ

Nội dung

Vui lòng đăng nhập để gửi bài chia sẻ