Hội những người có nhóm máu hiếm Rh - Rhesus factor
GIVING = LIVING

Một giọt máu - Triệu tấm lòng

Chia sẻ, đồng cảm và giúp đỡ

Sẵn sàng

nếu ai thật sự cần thì tôi luôn sẵn sàng dù bạn ở đâu

Được chia sẻ bởi

Thành viên: Nguyễn Mạnh Luân
Nhóm máu:
O-
Cảm ơn: 3

Bệnh nhân cần giúp đỡ

Chia sẻ mới nhất

Bài viết mới nhất