Hội những người có nhóm máu hiếm Rh - Rhesus factor
GIVING = LIVING

Một giọt máu - Triệu tấm lòng

Chia sẻ, đồng cảm và giúp đỡ

Tôi thuộc nhóm máu A-

Tôi là người có nhóm máu A-.xin chia sẻ thông tin để tôi có thể giúp những người cần nhóm máu của tôi. Sdt 0932623640

Được chia sẻ bởi

Thành viên: Võ quốc duy
Nhóm máu:
A-
Cảm ơn: 4

Bệnh nhân cần giúp đỡ

Chia sẻ mới nhất

Bài viết mới nhất