Hội những người có nhóm máu hiếm Rh - Rhesus factor
GIVING = LIVING

Một giọt máu - Triệu tấm lòng

Chia sẻ, đồng cảm và giúp đỡ

Về nhóm máu B+ & B-

Bệnh nhân cần giúp đỡ

Bài viết mới nhất