Hội những người có nhóm máu hiếm Rh - Rhesus factor
GIVING = LIVING

Một giọt máu - Triệu tấm lòng

Chia sẻ, đồng cảm và giúp đỡ

Giúp đỡ Bệnh nhân có nhóm máu A+ & A-

Mã Văn Nơi

  • Nhóm máu
    A+
  • Tình trạng: Đang cần phẫu thuật gấp
  • Nơi điều trị: Thành phố Hà Nội
  • Bệnh viện: Ung thư động mạch vành

Đăng bởi: Nguyễn Thị Nguyện

Đăng lúc 9h18 | 02-11-2017

Nếu bạn có nhóm máu

A-
O-