Hội những người có nhóm máu hiếm Rh - Rhesus factor
GIVING = LIVING

Một giọt máu - Triệu tấm lòng

Chia sẻ, đồng cảm và giúp đỡ

Giúp đỡ Bệnh nhân có nhóm máu AB+ & AB-

Nguyễn Tô Gia Huy

 • Nhóm máu
  AB+
 • Tình trạng: Bệnh bạch cầu cấp dòng tủy
 • Nơi điều trị: Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bệnh viện: Bệnh Viện Nhi Đồng 2 TP Hồ Chí Minh

Đăng bởi: Hội Nhóm Máu Hiếm

Đăng lúc 12h31 | 24-01-2018

Nếu bạn có nhóm máu

A-
B-
O-
AB-

Mẹ chồng bạn Trầm Trương

 • Nhóm máu
  AB-
 • Tình trạng: Bệnh nặng
 • Nơi điều trị: Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bệnh viện: Bệnh viện tại Hồ Chí Minh

Đăng bởi: Hội Nhóm Máu Hiếm

Đăng lúc 9h40 | 29-12-2017

Nếu bạn có nhóm máu

A-
B-
O-
AB-