Hội những người có nhóm máu hiếm Rh - Rhesus factor
GIVING = LIVING

Một giọt máu - Triệu tấm lòng

Chia sẻ, đồng cảm và giúp đỡ

Giúp đỡ Bệnh nhân có nhóm máu B+ & B-

Giáp

  • Nhóm máu
    B-
  • Tình trạng: K gan
  • Nơi điều trị: Thành phố Hà Nội
  • Bệnh viện: Vimec

Đăng bởi: Thái bá giáp

Đăng lúc 8h50 | 03-11-2017

Nếu bạn có nhóm máu

B-
O-