Hội những người có nhóm máu hiếm Rh - Rhesus factor
GIVING = LIVING

Một giọt máu - Triệu tấm lòng

Chia sẻ, đồng cảm và giúp đỡ

Dự đoán nhóm máu của con từ nhóm máu bố mẹ

Dự đoán nhóm máu

 

Mguồn: Phụ Nữ Online

Bệnh nhân cần giúp đỡ

Chia sẻ mới nhất

Bài viết mới nhất