Hội những người có nhóm máu hiếm Rh - Rhesus factor
GIVING = LIVING

Một giọt máu - Triệu tấm lòng

Chia sẻ, đồng cảm và giúp đỡ

Tìm hiểu nhóm máu A+ & A-

  • Ngày:

    Người có nhóm máu A là đáng tin nhất

    Đáng tin cậy. Người có nhóm máu A rất sợ lãng phí thời gian, vì vậy chữ \"muộn\" hoàn toàn không có trong vốn từ vựng của họ. Không chỉ vậy, họ còn theo xuyên suốt những thứ họ được giao phó; vì vậy họ trở thành người có trách nhiệm, nên được nhiều người tin.

  • Ngày:

    Tính cách của nhóm máu A và những lưu ý

    Tính cách của nhóm máu A và những lưu ý về sức khỏe đối với những người thuộc nhóm máu này sẽ được chia sẻ trong bài viết dưới đây.

Bệnh nhân cần giúp đỡ

Chia sẻ mới nhất